Pravno obvestilo

1. Vsebina
Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) si  SOLOMIJA d.o.o. (v nadaljevanju podjetje)  pridržuje  avtorske pravice nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije), objavljenimi na spletnem mestu www.vila-aina.com. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja podjetja prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene in se lahko uporabljajo samo v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

2. Zasebnost (varstvo osebnih podatkov)
Podjetje zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.
Podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno za potrebe rezervacije namestitve. Podjetje se obvezuje, da bo zbrane podatke varovalo, hranilo in uporabljalo samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni osebi.

3. Ne/spoštovanje določb iz pravnega obvestila
Podjetje in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

4. Odgovornost podjetja
Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh.
S tem podjetje ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta, so tako zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.
Podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane pri uporabi datotek z naših spletnih strani. Prav tako ne odgovarja za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov iz naših spletnih strani. Pridržuje si pravico do sprememb vsebin brez predhodnega opozorila. Zaradi tega podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.